• دوشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

برنامه ریزی قبل از انجام دادن کار انسان را از پشیمانی در امان میدارد.

برنامه ریزی قبل از انجام دادن کار انسان را از پشیمانی در امان میدارد.


جلسه بررسی و رسیدگی به سوابق و مدارک شرکت کنندگان در فراخوان ارزیابی، تحلیل و برنامه ریزی بهبود حوزه منابع انسانی شهرداری یزد

به گزارش روابط عمومی حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ، ضمن برگزاری فراخوان برای پروژه ارزیابی، تحلیل و برنامه ریزی بهبود منابع...

۱۳۹۷/۰۵/۲۴ 9 بازدید