نام و نام خانوادگی : مهندس محمود دهقان طزرجانی

 

تحصیلات : کارشناسی عمران از دانشگاه یزد

 

سوابق خدمتی :

 

- معاون برنامه ریزی و توسعه و قائم مقام شهردار یزد

 

- معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد

 

- مدیر منطقه سه شهرداری

 

- مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری

 

- مدیرعامل سازمان عمران شهرداری

 

- رئیس اداره نظارت فنی شهرداری