شهروند گرامی، در راستای جلب مشارکت شهروندان در پیشبرد هرچه بهتر وظایف شهرداری، خواهشمند است نظرات ارزشمند خود را پیرامون اهمیت هریک از پارامترهای زیر در بودجه سال 1397 شهرداری یزد مشخص نمایید.

مشخصات فرد پاسخگو
Text to Identify