تدوین و تصویب کلیات چشم انداز شهر يزد در افق 1404

تهیه لایحه جهاد اقتصادی ویژه شهرداری یزد

تدوین و نظارت بر تهيه برنامه5 ساله شهرداری یزد)در حال اتمام(

تهیه طرح بودجه ریزی عملیاتی باهمکاری حوزه اداری مالی و فاوا

تهیه وتنظیم بودجه تلفیقی وتجميعي سال 1391شهرداری وسازمان ها براي اولين بار در شهرداري

تهیه ساختار نرم افزار بودجه با قابلیت عملکردی، تلفیقی ، تجمیعی برای تمامی ردیف های هزینه ای و درآمدی شهرداری و سازمان ها

تدوین لایحه نظارت مستمر بر اجرای بودجه (در دست تهیه )

تهیه اولین نظام نامه تخصیص بودجه طرح های پژوهشی و معرفی بیش از 80 عنوان پژوهشی مرتبط با سند چشم انداز

تشكيل شوراي نظام پذيرش وبررسي پيشنهادها

تشكيل شورای هماهنگی امور مناطق و برگزاري جلسات هفتگي

بستر سازی برای اجرای قوانین مصوب کشوری

تولید اسناد پشتیبان برای بررسی استقرار نظام مدیریت و کنترل پروژه

تهیه گزارش ویژه آسیب شناسی اداره موتوری

تهیه جزوات حاوي چكيده  مطالب مرتبط با وظايف شهرداري

 

 

تهيه شرح خدمات تداوم چرخه خدمات شهرداري درحين و بعد از بحران

تهيه طرح دوام باپايلوت منطقه فهادان توسط شهرداري

تهيه نقشه مديريت بحران يزد(درحال انجام)

برگزاري دوره هاي آموزشي مرتبط بويژه دركارگروه امدادو نجات ، آوار برداري، اطفاءحريق، امداد وسوانح ، استفاده ازفناوري هاي نوين دربحران و...

همكاري درتهيه طرحISMS وپياده سازي با استاندارد 27002 ISOدر شهرداري درمقوله پدافندغير عامل با همكاري سازمان فاوا

همكاري درتشكيلSDI استان با مشاركت دستگاههاي مرتبط وسازمان فاوا

بررسي و ارزيابي از شهرداري هاي موفق كشور مانند مشهد ،تهران و... در برقراري مديريت بحران درشهرداري يزد

استخراج ودر برنامه قراردادن عناوين پژوهشي ذيل دربودجه سال91 :

پياده سازي واستقرار موردي گروه هاي واكنش اضطراري محلات

تهيه طرح ساماندهي سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري

تهيه سند راهبردي آتش نشاني يزد

توليد سند راهبردي براي ساماندهي مسيل

تهيه طرح مكانيابي مراكز امداد رساني واسكان موقت جمعيت

 

تاسیس دفتر مطالعات وپژوهش شهرداري يزد وتدوين آئين نامه آن

ايجاد بانك اطلاعاتي سازمان هاي تابعه شهرداري

بسترسازی برای استقرار نظام جامع آموزش در شهرداری یزد

تاسیس کمیته های ورزشی کارکنان

پيگيري ادغام اساسنامه سازمان عمران ونوسازي وبهسازي

تهیه گزارش آسیب شناسی عمومی از 11 سازمان شهرداری یزد

تشكيل شورای هماهنگی و برنامه ريزي مدیران اجرايي شهرداري

سازگار ساختن فعالیت ها، ساختار تشکیلاتی،سازمانی و نظام اطلاعاتی شهرداری برپایه رویکرد استراتژیک

تهیه اسناد پشتیبان در خصوص اصلاح ساختار سازمانی شهرداری

پيگيري در خصوص ماده 200 قانون برنامه پنجم توسعه كشور

تهیه اسنادپشتیبان وتفاهم نامه آموزشي وپژوهشي مرتبط با دانشگاه

انجام فاز اول طرح ائتلاف شهرداران برای احیای بافت تاریخی یزد

تهیه لایحه حمایت از پایان نامه های دانشجويي