کارشناس معاونت برنامه ریزی / كارشناسي ارشد رياضي / دانشجوي دكتري رياضي
 
 
 
مسئولیت ها و وظایف
- مسئول واحد آمار شهرداری یزد - مسئول دفتر امنیت اطلاعات شهرداری یزد - عضو کمیسیون تحول اداری شهرداری یزد
- ناظر طرح تدوین چارت تشکیلاتی شهرداری یزد
ارتباط: 37252010 داخلی 258